برگ نخست    برنامه ها     پخش ویژه    پخش زنده    فراخوان به همکاری    دهش    آگهی بازرگانی  رویدادها   فروشگاه    آرمان   درباره ما    پیوند با ما
Home    Programs     Archive    Live    Invitation    Donate    Ads  News   Shop    Goal   About Us    Contact Us

 
   

به خشنودی اهورامزدا

Zartosht TV بعنوان نخستین شبکه تلویزیونی زرتشتیان
برای آگاهی رسانی و گسترش دین زرتشتی راه اندازی شده است.

کوشش خواهیم کرد که در آن رویداد ها ، جشن ها و مراسم دینی ، فرهنگ و تاریخ زرتشتیان و ایران را پوشش دهیم.

شبکه تلویزیونی زرتشت هیچ گونه وابستگی به گروه ها ، دسته ها و یا احزاب سیاسی ندارد.

           

چگونه شبکه تلویزیونی زرتشت را دریافت کنیم.

   
   

impressum , Copy Right Zartosht.TV همیاری Donate