برگ نخست    برنامه ها     پخش ویژه    پخش زنده    فراخوان به همکاری    دهش    آگهی بازرگانی  رویدادها  فروشگاه     آرمان   درباره ما    پیوند با ما
Home    Programs     Archive    Live    Invitation    Donate    Ads  News   Shop    Goal   About Us    Contact Us

 
   

به خشنودی اهورامزدا

آرمان ما در  Zartosht TV  گسترش پیام پاک اشوزرتشت می باشد،
در همین راستا آغاز به کار و پخش را از راه برخط (آنلاین) آغاز کردیم و
در چشم انداز آینده و به یاری اهورامزدا شبکه تلویزیونی زرتشت را بر روی ماهواره نیز خواهیم داشت.
در این راه ما را با دهش و هازوری خود یاری برسانید.

   
   

impressum , Copy Right Zartosht.TV همیاری Donate