برگ نخست    برنامه ها     پخش ویژه    پخش زنده    فراخوان به همکاری    دهش    آگهی بازرگانی  رویدادها  فروشگاه     آرمان    درباره ما    پیوند با ما
Home    Programs     Archive    Live    Invitation    Donate    Ads  News   Shop    Goal   About Us    Contact Us

 
   

به خشنودی اهورامزدا

فراخوان از همه دوستداران و زرتشتیان برای ارسال فرتور (عکس) ، فیلم ، برنامه سازی و دیگر برنامه های در پیوند
با دین و فرهنگ زرتشتی و ایرانی برای گسترش بیشتر برنامه های شبکه تلویزیونی زرتشت.

کارها می توانند در زمینه های دینی ، فرهنگی ، تاریخی و هنری (زرتشتی ، ایرانی) باشد.
کارها با نام شما پخش خواهند شد.

پیوند ها و همراهان

پیشنهادات خود را با ما در میان بزارید
پیوند با ما

   
   

impressum , Copy Right Zartosht.TV همیاری Donate