برگ نخست    برنامه ها     پخش ویژه    پخش زنده    فراخوان به همکاری    دهش    آگهی بازرگانی  رویدادها  فروشگاه     آرمان   درباره ما    پیوند با ما
Home    Programs     Archive    Live    Invitation    Donate    Ads  News   Shop    Goal   About Us    Contact Us

 
   

به خشنودی اهورامزدا

اندیشه نیک     ،     گفتار نیک     ،     کردار نیک

با درود،

تلویزیون زرتشت در نظر دارد تا در صورت تامین هزینه ها پخش ماهواره ای خود را بر روی ماهواره Express Am6 انجام دهد.
این ماهواره (53 درجه شرقی) و در جهت ماهواره یاه ست (52.5 درجه شرقی) می باشد ولی با سیگنالی قوی تر که علاوه بر پوشش خاورمیانه، اروپا را نیز پوشش می دهد.
با توجه به اینکه شبکه های پارسی زبان زیادی بر روی یاه ست قرار گرفته اند پس بدون نیاز به هیچ تغییری می توان این ماهواره را
که همسو با یاه ست است را دریافت کرد. هزینه پایه بر روی این ماهواره 4500 دلار می باشد. که ارزان تر از یاه ست نیز است.
در همین راستا از همه خیر اندیشانی که توانایی همیاری دارند دعوت می کنیم تا در طرح کمک ماهانه 10 دلار (یا بیشتر به دلخواه)
شرکت کنند. در صورتی که 450 خیر اندیش در این طرح شرکت کنند می توانیم تلویزیون زرتشت را بر روی ماهواره نیز داشته باشیم.

آرمان ما آگاهی رسانی درست از دین زرتشتی ، فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی است. هدف و آرمان دین زرتشتی رساندن انسان و همبودگاه های انسانی به آرامش می باشد.  آرامشی كه افزایش و پیشرفت را در پی داشته و سرانجام به رسایی يا تكامل خواهد انجامید.
تكاملی كه ميوه ی آن شادی و خشنودی كامل بوده و انسان را به جاودانگی و بيمرگی، یا به گفته ی دیگر به “اهورامزدا” پیوند می دهد.

با سپاس فراوان از همراهی و همیاری شما، تلویزیون زرتشت

پوشش ماهواره          دریافت تلویزیون زرتشت         دهش و همیاری         پیوند با ما

هدف و آرمان دين بهي رساندن انسان و همبودگاه های انساني به آرامش مي باشد. آرامشي كه افزايش و پيشرفت را در پي داشته و سرانجام به رسايي يا تكامل خواهد انجاميد. تكاملي كه ميوه ي آن شادي و خشنودي كامل بوده و انسان را به جاودانگي و بيمرگي، يا به گفته ي ديگر به “اهورامزدا” پيوند مي دهد. - See more at: http://www.dinebehi.com/pe/index.php/2012-05-27-20-15-49/161-2012-05-29-05-57-17#sthash.GpIIAqte.dpuf
   
   

impressum , Copy Right Zartosht.TV همیاری Donate