برگ نخست    برنامه ها     پخش ویژه    پخش زنده    فراخوان به همکاری    دهش    آگهی بازرگانی  رویدادها  فروشگاه    آرمان    درباره ما    پیوند با ما
Home    Programs     Archive    Live    Invitation    Donate    Ads  News   Shop    Goal   About Us    Contact Us

 
   

 

برای دهش و همیاری با شبکه تلویزیونی زرتشت میتوانید کمک های مالی خود را با کارتهای اعتباری از طریق پی پال با استفاده از لینک زیر ارسال کنید.

----------------------------------------------------------
راهی دیگر برای پرداخت با پی پال
PayPal
 

----------------------------------------------------------

آگاهی بیشتر در مورد پخش ماهواره ای

----------------------------------------------------------

<<---- برای پرداخت مبالغ بیشتر با ما پیوند سازید

همیاری در پروژه پخش ماهواره ای

خیر اندیشانی که مایل به دهش و همیاری
هستند تا بتوانیم پخش نخستین تلویزیون
زرتشتیان را بر روی ماهواره نیز داشته
باشیم می توانند از راه پیوند های زیر
در تارنمای پی پال مشترک برای پرداخت
 ماهانه شوند.
$10

$20

30$

   
   

impressum , Copy Right Zartosht.TV همیاری Donate